Kalle Kallion kotosivutHerätyskello
KalleMuseotMennytRauhaTaidePolkujaPortfolio

 

 

> MENNYT


LINKKEJÄ:
Historian laitos, Helsingin yliopisto

Agricolan tietosanomat

Ennen ja Nyt -verkkolehti

Arkistolaitos

Historiallinen sanomalehtikirjasto

Yksityisarkistot

Sota-arkisto

Museot Online

 

 

Mennyt

Valmistuin Suomen ja Pohjoismaiden historiasta keväällä 2002 ja graduni käsitteli 1900-luvun alun radanrakentajia. Gradun jälkeen en juurikaan uurastanut historian tutkimuksen saralla, mutta muutama vuosi sitten aloitin väitöskirjatyön, joka tulee käsittelemään suomalaisia rautatienrakentajia.

Historiantutkimuksessa olen innostunut:

  • arkipäivän historiasta
  • rautateistä ja niiden muovaamista maisemista
  • työväestön elinoloista
  • kulutuksesta

Nämä kaikki kysymykset tavalla tai toisella kytkeytyvät mielessäni radanrakentajiin. Rautatieltä toiselle kiertävät ratajätkät olivat usein nuoria ja juurettomia työmiehiä, joihin paikkakuntalaiset suhtautuivat varauksellisesti. Osin syystäkin, levittäväthän ratajätkät mukanaan juoppoutta, väkivaltaa ja sosialismia. Pohdin gradussani rautatienrakentajien mentaliteettia, jätkän olemusta ja suhdetta "talonjusseihin". Yritin yhdistää etnologian ja poliittisen historian lähestymistapoja toisiinsa, mikä oli vaikeaa mutta myös palkitsevaa.

Kirjoituksia

Nurmeksen ja Suupohjan rautateiden rakentajat 1907-1913. Pro gradu -tutkielmani (pdf-tiedosto, 1857 kb)

Nyljettävät ja nylkyrit, yleisen historian proseminaarini vuodelta 1999, käsitteli Karl Kautskyn ihmiskuvaa.

Ostan, olen siis olemassa, on essee kulutuksesta historian tutkimuskohteena.

  KALLE MUSEOT MENNYT RAUHA TAIDE POLKUJA PORTFOLIO